LTN Servotechnik provides manufacturers of packaging machines with slip ring solutions

Maszyna pakująca

Maszyna pakująca

Wysoka jakość i funkcjonalność opakowania chroniącego produkt są postrzegane przez klientów jako oczywistość. Analogicznie wysokie wymogi muszą spełnić maszyny do pakowania produktów

Szczegółowy opis aplikacji

Opis problemu:

Szereg produktów żywnościowych, takich jak słodycze lub makarony, jest zazwyczaj pakowanych w kolorową folię. W górnej i dolnej części opakowania występują często stosunkowo szerokie, pofałdowane zgrzewy. Do zamykania lub zgrzewania folii opakowaniowej używane są urządzenia do zgrzewania bocznego.

Zadrukowana folia opakowaniowa jest rozwijana z rolki i za pomocą odpowiedniego urządzenia mechanicznego rozprowadzana nad pakowanym produktem. Krawędzie folii są wprowadzane pod produkt i ciągłym ruchem układane na płasko jedna nad drugą. Zachodzące na siebie krawędzie są następnie zgrzewane za pomocą podgrzewanej rolki. Jakość zgrzewu zależy w dużej mierze od temperatury rolki.

Opis rozwiązania:

Już od lat firma LTN dostarcza pierścienie ślizgowe do wielu producentów maszyn pakujących (w tym maszyn do zgrzewania bocznego) i posiada głęboką wiedzę ekspercką w tym zakresie. 

Rolki w maszynie do zgrzewania bocznego są podgrzewane za pomocą wbudowanych wkładów grzewczych. Sygnały pomiarowe dostarczane są przez termorezystory, co zapewnia ciągłą regulację temperatury. Zastosowany w maszynie pierścień ślizgowy zasila rolkę energią elektryczną i zapewnia niezawodną, bezzakłóceniową transmisję sygnałów pomiarowych.

Aby osiągnąć wysoką prędkość posuwu taśmy, konieczne jest odpowiednie szybkie podawanie produktów i folii opakowaniowej. Skutkuje to wysoką prędkością obrotową pierścienia ślizgowego, co oczywiście nie może mieć negatywnego wpływu na przepływ prądu grzewczego i sygnałów pomiarowych.

Użytkownicy cenią sobie wysoką jakość i niezawodność pierścieni ślizgowych naszej firmy oraz ich niewymagającą dużych nakładów konserwacyjnych konstrukcję.

Branże

contact-products-resolvers-encapsulated-design-small
Przejdź do wyboru ZŁĄCZA OBROTOWE

W naszej ofercie posiadamy produkty odpowiednie do następujących zastosowań.

contact-engineering
Przejdź do prac inżynierskich

Opracowujemy indywidualne rozwiązania dla następujących zastosowań.