faqs about products and applications at LTN

FAQ resolwery

Ważne informacje dotyczące często zadawanych pytań w odniesieniu do produktów i apliakacji

Często zadawane pytania na temat resolwerów

Co to jest resolwer i do czego służy?

Resolwery to bezkontaktowe, indukcyjne systemy sprzężenia zwrotnego kąta zapewniające sygnał absolutny. Są one głównie stosowane do kontrolowania prędkości obrotowej serwo silników. W porównaniu do enkoderów obrotowych, resolwery pasują do szerszego spektrum zastosowań. Temperatura pracy znajduje się w zakresie od -196°C do 155°C, w zależności od wykonania. Resolwery są praktycznie odporne na działanie promieniowania radioaktywnego i mogą być stosowane w próżni absolutnej (przestrzeń kosmiczna). Mogą one kontrolować prędkość obrotową do 90 000 obr/min.

W jaki sposób jest montowany stator resolwera?

Stator jest połączony z osłoną łożyska silnika. Do tego celu stosuje się zaciski lub pierścienie centrujące.

W jaki sposób montuje się rotor resolwera?

Generalnie, rotor jest klejony do osi. Do tego celu często używa się kleju Loctite. Niektóre geometrie osi lub zastosowania wymagające dużego stopnia bezpieczeństwa wymagają zamocowania rotora do osi poprzez osiowo wkręconą śrubę. W przypadku większych średnic osi, rotor jest zabezpieczony poprzez zastosowanie promieniowego zacisku śrubowego (np. bezłbowa śruba). 

Dlaczego podaje się dwie lub trzy tabele z danymi w jednej karcie katalogowej?

Dostępne w tej chwili na rynku serwokontrolery wykorzystują indywidualne częstotliwości i napięcia do komunikacji z resolwerami. Trzy tabele danych pokazuję różne rezystancje oraz przesunięcia fazowe dla dwóch lub trzech różnych częstotliwości wejściowych i poziomów napięć. Tabele te mają na celu dostarczenie użytkownikowi wskazówek dotyczących doboru właściwego resolwera lub odpowiedniej jednostki sterującej. Prosimy o porównanie współczynników przełożeń, napięć wejściowych i poborów prądu ze specyfikacją Państwa jednostki sterującej. Wskazówka: większy pobór pradu oznacza zminiejszoną wrażliwość na zakłócenia elektromagnetyczne.

W jaki sposób jest ustawiony rotor względem stojana?

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi Państwa jednostki sterującej w celu uzyskania informacji na temat kalibracji systemu pomiarowego.

Większość resolwerów zawiera widoczny znacznik określający pozycję „zero”. Jeśli nie, pozycja „zero” może być również określona za pomocą oscyloskopu. Nowoczesne serwonapędy wykonują precyzyjną kalibrację automatycznie.

Podczas pierwszego uruchomienia resolwera, jednostka sterująca zgłasza błąd.

Możliwe przyczyny:

  1. Czy częstotliwość, napięcie wejściowe, współczynnik przełożenia i pobór prądu resolwera są zgodne ze specyfikacją jednostki sterującej?
  2. Czy resolwer jest prawidłowo podłączony do jednostki sterującej?
  3. Czy rotor i stator są prawidłowo ustawione wobec siebie?
  4. Czy w aplikacji występują jakiekolwiek zakłócenia elektromagnetyczne (elektryczny hamulec silnika, długie przewody sygnałowe w pomieszczeniu pełnym silników)?

Możliwości rozwiązania problemu:

d.1. Skręć ze sobą przewody (napięcie wejściowe, sinus, cosinus)

d.2. Zastosuj ekran przewodów.

d.3. Zastosuj aluminiowy ekran hamulca silnika na końcu.

d.4. Przerwij strumień elektromagnetyczny za pomocą niemagnetycznej osłony resolwera.

d.5. Poproś o pomoc dział rozwoju zajmujący się projektowaniem silnika.

Dlaczego zamknięte w obudowie, samodzielne resolwery stosują sprężynę jako wsparcie momentu obrotowego?

Nasze zamknięte w obudowie resolwery zawierają dwa wysokiej jakości łożyska kulkowe. Gdyby były one połączone na sztywno z osią silnika, to niemożliwe byłoby kompensowanie jakichkolwie tolerancji produkcyjnych. Łożyska mogłyby ulec zniszczeniu. System zamknięty pozwala na swobodne poruszanie się resolwera na osi silnika w kierunku promieniowym.

Stosujemy jednostkę kontrolną “Lenze” – czy wszystkie resolwery są z nią kompatybilne?

Nie. „Lenze” wykorzystuje dwa różne mechanizmy sprzężenia zwrotnego. Prosimy o kontakt z nami, podając dokładny typ Państwa jednostki sterującej. Następnie wybierzemy odpowiedni resolwer, który będzie współpracował z Państwa jednostką sterującą „Lenze”.

Wasz standardowy resolwer nie jest mechanicznie kompatybilny z naszym silnikiem i posiada charakterystykę elektryczną, która nie pasuje do naszej jednostki sterującej.

Posiadamy bardzo szeroki zakres resolwerów ze specjalnymi charakterystykami w naszym magazynie, co pozwala nam zaspokoić potrzeby wszystkich klientów lub wymagania aplikacji. Prosimy o dostarczenie do nas wymagań dotyczących instalacji (na przykład rysunek techniczny lub plik STEP) lub kartę katalogową Państwa jednostki sterującej. Następnie wybierzemy odpowiedni resolwer.

Nasza jednostka sterującą jest zaprojektowana aby stosować tylko enkodery ale my chcemy zamontować resolwer. Czy jest to możliwe?

Tak. LTN dostarcza wiele zamknietych systemów resolwerowych, które mogą być zastosowane zamiast systemów enkoderowych. Mogą Państwo znaleźć wymiary flanszy mocujących w kartach katalogowych resolwerów typu R36, R58 i R71. Sygnały inkrementalne lub absolutne z naszych resolwerów mogą być przesyłane do Państwa systemu w bardzo szybki i łatwy sposób, przy pomocy naszych przemienników sygnałów resolwer=>enkoder (G-REC, G-RDC lub G-RCC).

Budujemy silniki wielobiegunowe. Czy możecie nam pomóc?

LTN dostarcza kilka resolwerów do bezpośredniej komutacji silników z 2, 4, 6, 8 i 10 biegunami. Liczba par biegunów resolwera generalnie powinna odpowiadać liczbie par biegunów silnika. Dla przykładu, silnik z 8-biegunowy może być komutowany bezpośrednio za pomocą 4-stopniowego resolwera. Jakkolwiek, większość jednostek sterujących może stosować standardowe resolwery z jedną parą biegunów aby kontrolować prędkość obrotową z wymaganą dokładnością. 

Jak dokładne są resolwery?

Domyślnie, resolwery osiągają absolutną dokładność pomiarową do ±10’. W większości przypadków dokładność ta jest wystarczająca dla jednostek sterujących prędkością obrotową w normalnych warunkach bezwładności. Do pozycjonowania może być wymagana wyższa dokładność. LTN może również dostarczać resolwery z absolutną dokładnością ±6’ lub ±4’.

Czy resolwery potrzebują punktu referencyjnego?

Nie, resolwery nie potrzebują punktu referencyjnego. Jest to ich główna zaleta w porównaniu z konwencjonalnymi enkoderami inkrementalnymi. Resolwery dostarczają absolutną pozycję kąta z dokładnością do minut kątowych, zaraz po włączeniu zasilania.

Gdzie mogę znaleźć informację na temat konfiguracji (kod koloru) poszczególnych przewodów?

Mogą Państwo znaleźć taką informację w karcie katalogowej. Nie ma określonego standardu dla kolorów i oznaczeń, chociaż pół-oficjalny standard jest stosowany międzynarodowo:

Wzbudzenie:                 R1 = +ref = czerwono-biały

                                      R2 = -ref = czarno-biały (chociaż są również stosowane R3 i zółto-białe)

Cosinus:                        S1 = +cos = czerwony

                                      S3 = -cos = czarny

Sinus:                           S2 = +sin = żółty

                                     S4 = -sin = niebieski

Co się stanie jeśli zostanie przekroczona wyspecyfikowana prędkość obrotowa?

Określona prędkość obrotowa zawiera pewien margines bezpieczeństwa. Jeśli jest on przekroczony, pojawia się niebezpieczeństwo, że laminowane rdzenie i uzwojenia rotora nie będą już wystarczająco mocne, aby wytrzymać wygenerowane siły odśrodkowe i resolwer ulegnie uszkodzeniu. Dotyczy to w szczególności wysokich temperatur, w których zmniejsza się przyczepność klejów i żywic.

Prosimy o kontakt w przypadkach, w których Państwa aplikacja wymaga rozszerzonego zakresu prędkości niż znajdujący się w karcie katalogowej.

Dlaczego nie dostarczacie MTBF do resolwerów?

Otwarte resolwery nie posiadają poruszających się lub zużywających części. Nawet po kilku latach pracy i testów wytrzymałościowych w podwyższonych temperaturach, nie zauważony żadnych defektów, które mogłyby mieć znaczenie przy obliczeniach MTBF. Dodatkowo, raporty od naszych klientów na temat awarii są zbyt rzadkie i nie są wystarczająco szczegółowe aby umożliwić obliczenia MTBF.

Jakie informacje powinno zawierać zapytanie?

Aby móc udzielić szybkiej i konkretnej odpowiedzi, na naszej stronie udostępniliśmy osobom zainteresowanym formularz kontaktowy. Zawiera on pytania dotyczące typowych danych oraz najważniejszych parametrów resolwera. Formularz można pobrać w zakładce poświęconej resolwerom.

W jaki sposób i w jakich godzinach mogę się skontaktować z działem obsługi klienta firmy LTN?

Z naszym działem obsługi klienta można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres (<a class="mail" href="mailto:ltn@ltn.de">ltn@ltn.de</a>) lub telefonicznie pod numerem (+49 8024 6080-0). Godziny pracy: od poniedziałku do czwartku: od 8.00 do 17.00, w piątek: od 8.00 do 15.00.