support about technical advice, spare parts, repairs and complaints at LTN

Wsparcie

Ważne informacje dotyczące doradztwa technicznego, części zamiennych, napraw i reklamacji.

Doradztwo techniczne

Oferujemy porady krok po kroku, aby pomóc Państwu znaleźć najlepiej pasujący produkt pod kątem dostępności, sensu ekonomicznego i wymaganej technologii.

Nasze usługi doradcze obejmują pełny cykl życia projektu – od pierwszego kontaktu i prototypu poprzez rozwój produktu i testy środowiskowe, aż po produkcję serii pilotażowej i późniejszą optymalizację. Czekamy na Państwa kontakt

Części zamienne

Posiadamy pełną dokumentację produkcyjną 
dla każdego produktu. Nawet produkty, które zostały skonstruowane ponad 30 lat temu mogą być zazwyczaj w każdej chwili wznowione.

Takie nowe produkty można u nas zamówić poprzez standardowe kanały dystrybucji. W zależności od rodzaju konstrukcji, podzespoły mogą być również wytwarzane i dostarczane jako samodzielne jednostki.

Naprawy

Istnieje wiele powodów, dla których naprawa staje się konieczna. Bieżemy pod uwagę Państwa potrzeby i, w oparciu o produkt, który do nas wraca, dostarczamy wycenę, która uwzględnia czas przeprowadzenia naprawy oraz informację czy jest ona rzeczywiście opłacalna.

Jeśli zdecydują się Państwo na odrzucenie oferty pobieramy jedynie opłatę manipulacyjną za diagnozę problemu.

Reklamacje

W małoprawdopodobnych przypadkach dostarczenia przez nas wadliwego produktu, obiecujemy natychmiastową naprawę – albo poprzez wprowadzoną modyfikację, albo przez zastąpienie nowym.

Pobieramy opłatę manipulacyjną za nieuzasadnione reklamacje i zwroty

contact-element

W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt.