contact-ltn-stage

联系方式

以下您将根据公司部门,行业,产品领域或地区,找到您的联系人

hauptgebaeude-ltn-servotechnik-gmbh-teaser
联系方式

LTN Servotechnik GmbH
Georg-Hardt-Str. 4
83624 Otterfing

电话 +49 8024 6080 0
传真 +49 8024 6080 1000

ltn (at) ltn.de

contact-thumb-zh
销售/服务

Wuhan Lingsheng Technology Co.,Ltd.
Cong Li
Room 1205, No.88 Gaoxiong Road
Jiangan District of Wuhan City
Hubei Province, P.R. China

T +86 (0) 27 85885337
M +86 (0) 15611437180
F +86 (0) 27 85885337

licong (at) wulstec.com
www.wulstec.com

contact-thumb-zh-shanghai
风能

LEINE & LINDE Automation (Shanghai) Co.,Ltd
Room 1106
No. 51 Wu Zhong Road 
200235 Shanghai, P.R. China

T +86 21 52583566
F +86 21 52583599

info (at) ll-systems.com

客户留言

如果您不能找到对应的联系人,请使用如下表格联系我们。

LTN所在地和导航路线图

请使用谷歌地图或者下载合适的导航路线图。