LTN provides a slip ring solution for swivelling solar panels in photovoltaic systems of all brands

Obrotowe panele solarne

Obrotowe panele solarne

Firma LTN oferuje uniwersalne pierścienie ślizgowe do obracanych paneli solarnych w instalacjach fotowoltaicznych. Bezobsługowe połączenie obrotowe w ramie modułu PV przesyła energię i optymalizuje jej uzyski.

Szczegółowy opis aplikacji

Opis problemu:

Sprawność instalacji fotowoltaicznej w dużej mierze zależy od kąta padania promieni słonecznych na powierzchnię panelu solarnego (w idealnym przypadku wynosi on 90°). Jeśli tego idealnego kąta nie można osiągnąć, co ma miejsce w nieruchomych panelach solarnych, występują wahania sprawności instalacji w ciągu dnia i roku, a tym samym fluktuacje uzysku energii. Powoduje to wydłużenie okresu amortyzacji instalacji. W przypadku systemów wyspowych, które stanowią jedyne źródło energii, konieczne jest wtedy zaprojektowanie większej instalacji, aby osiągnąć wymaganą moc wyjściową. Wyposażone w system naprowadzania obrotowe panele solarne podążają za słońcem i zapewniają idealny kąt padania promieni słonecznych. Optymalizuje to uzysk energii w czasie całego dnia. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest platforma z zamontowanymi na maszcie panelami solarnymi, która jest ustawiana w stronę słońca za pomocą serwonapędów.

Opis rozwiązania:

W obrotowych panelach solarnych stosowane są jedno- lub dwuosiowe systemy naprowadzania. Systemy jednoosiowe podążają za słońcem w pionie lub poziomie, natomiast systemy dwuosiowe w obu kierunkach. Drugie rozwiązanie jest precyzyjniejsze i pozwala uzyskać większe uzyski energii. Oba systemy łączy konieczność zapewnienia niezawodnego przesyłania sygnałów sterujących, energii elektrycznej do zasilania serwonapędów oraz energii solarnej poprzez obrotowe złącze w maszcie. 

W obrotowych i wychylnych ramach modułów PV zamontowane są wytrzymałe, bezobsługowe systemy pierścieni ślizgowych firmy LTN. Ich żywotność znacznie przekracza okres eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. Obudowy są zaprojektowane z myślą o użytkowaniu na zewnątrz i gwarantują wysoką szczelność (wysoki stopień ochrony IP) dzięki uszczelnieniu labiryntowemu. Cechuje je odporność na wiatr, czynniki atmosferyczne i ekstremalne temperatury. 

Jednoosiowe i dwuosiowe systemy naprowadzania instalacji PV zwiększają uzyski energii odpowiednio o 30% i 45%. Pierścienie ślizgowe firmy LTN zapewniają niezawodne zasilanie energią serwonapędów.

contact-products-resolvers-encapsulated-design-small
Przejdź do wyboru ZŁĄCZA OBROTOWE

W naszej ofercie posiadamy produkty odpowiednie do następujących zastosowań.

contact-engineering
Przejdź do prac inżynierskich

Opracowujemy indywidualne rozwiązania dla następujących zastosowań.