Qualified resolver solution made by LTN for the landing flap control

Sterowanie klapami do lądowania

Sterowanie klapami do lądowania

Wiodący amerykański producent samolotów stosuje specjalistyczne, bezobsługowe i przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach resolwery firmy LTN Servotechnik do sterowania klapami do lądowania.

Szczegółowy opis aplikacji

Opis problemu:

Stosowany w nowoczesnych samolotach pasażerskich system sterowania klapami do lądowania jest skomplikowanym systemem, od którego w ogromnej mierze zależy bezpieczeństwo. Dlatego musi być zawsze sprawny i absolutnie symetrycznie wysuwać i wsuwać klapy do lądowania. Niewłaściwe działanie lub awaria systemu sterowania klapami do lądowania ma w większości przypadków ogromny wpływ na bezpieczeństwo lotu. Systemy mające krytyczne znaczenie dla lotu są zasadniczo projektowane jako bezpieczne w razie awarii (ang. „fail safe”). Ponadto wszystkie kluczowe systemy w samolocie pasażerskim posiadają odrębne zabezpieczenie. Części przeznaczone do tych samolotów muszą spełniać wyśrubowane wymogi branży lotniczej. W trakcie testów sprawdzających muszą one sprawnie działać w temperaturze od -55°C do +85°C oraz przy wystąpieniu wibracji lub przyśpieszeń sięgających 50 g.  

Opis rozwiązania:

Firma LTN opracowała resolwer na bazie popularnego modelu RE15 specjalnie pod kątem ekstremalnych warunków środowiskowych, z którymi mają do czynienia nowoczesne samoloty pasażerskie. Mierzy on położenie klap do lądowania i stanowi integralną część systemu sterowania. Spełnia on rygorystyczne wymogi urzędów ds. lotnictwa i może być stosowany w mających krytyczne znaczenie dla lotu systemach. Stanowi on standardowe wyposażenie pokładowe flagowych samolotów rzeczonego producenta. 

Spełnienie rygorystycznych wymogów było możliwe dzięki specjalnej konstrukcji resolwera i użyciu specjalnych materiałów. Dzięki wysokiemu poziomowi autonomii firma LTN była w stanie we własnym zakresie dokładnie dostosować rozwiązanie pod kątem wymogów klienta. Właściwości elektryczne i mechaniczne oraz zakres dopuszczalnych temperatur wynoszący od -55°C do 85°C umożliwiają jego użycie w systemach mających krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa lotu. Seria prototypowa produktu została poddana obszernym testom pod kątem spełniania wymogów branży lotniczej przez niezależne laboratorium i producenta samolotów.

Branże

contact-products-resolvers-encapsulated-design-small
Przejdź do wyboru ZŁĄCZA OBROTOWE

W naszej ofercie posiadamy produkty odpowiednie do następujących zastosowań.

contact-engineering
Przejdź do prac inżynierskich

Opracowujemy indywidualne rozwiązania dla następujących zastosowań.